Biljka kao lijek za dušu

Briga o cvijetu, ukrasnoj zelenoj biljci, drvcu i sl. može imati izrazito edukativno, ali i terapijsko djelovanje. Zato se ponekad pokazuje izrazito korisnim brigu o biljci povjeriti djeci, starijima ili depresivnim ljudima. Ne treba to odmah biti vrt ili ozelenjen čitav balkon ili terasa. Dovoljna će biti jedna mala, nježna biljka o kojoj će se brinuti.

Djeca će imati golemu korist od toga što im je povjerena odgovornost za to da se pobrinu za nešto što je ipak živo. Na taj će način vrlo rano naučiti na koji način njihovi postupci donose određene rezultate. Zaborave li zalijevati biljku, ona će uvenuti. Ovaj nadasve očigledan dokaz zakona uzroka i posljedica potaknut će dijete na razmišljanje, ono će uvidjeti da ako biljci našteti na bilo koji način, od nezalijevanja do trganja listova, ona neće poživjeti. Slično se onda može preslikati i na druga polja života: prijateljstvo se mora održavati baš kao i biljka, ako pokidamo niti povjerenja, ono neće opstati ili će se dugo oporavljati dok rane ne zacijele.

Depresivnim ljudima zatočenim u njihovu negativnom pogledu na svijet, briga o biljci donosi mogućnost da izađu iz samoodabrane samoće i izoliranosti, te da opet stupe u kontakt s drugim ljudima. To će im pomoći da fokus s vlastite patnje, vlastitih zamršenih misaonih niti, preusmjere na nešto živo, lijepo i vrijedno pažnje.

Stariji ljudi koji se brinu o biljkama na neki su način i dalje uključeni u ciklus života, to ih potiče na akciju, svaki dan se moraju pobrinuti da je ili zaliju ili prihrane, ili pribave novu teglu, ili naprosto meditiraju s njom 🙂

Uskladite svoju energiju s energijom cvijeća

Ušetati u vrt ili izići na balkon u ranim jutarnjim satima. Hodati bosonog po travi na kojoj se zrcali rosa. Promatrati prozirnost nježne latice cvijeta, osvijetljene prvim zrakama sunca… Meditirajući (ili kontemplirajući) nad cvijetom,  zapravo nastojimo virnuti u njegovu dušu. Dopustimo li si da dublje poniknemo u svoju dušu, dotaknut ćemo ono božansko u sebi i uskladiti energiju s cvijetom. Cvijet će nam šaputati o jednostavnosti i ljepoti života.

Hodajući vrtom, šumom ili nekim gradskim parkom, katkad nam baš određeni cvijet privuče pozornost. Kao da nas je dozvao. U tom ga je času najbolje promatrati u potpunoj tišini, izbaciti sve misli iz glave i pokušati“osluhnuti” kakvu poruku nam donose ružičaste, modre ili bijele latice? Kakav melem za naše srce, kakav lijek za našu dušu? Cvijeće je oko nas. Ono je vrlo jasan izraz bezuvjetne ljubavi. Podaruje nam svoj sjaj i ljepotu, a da ništa ne traže za uzvrat.

Što izbor boje cvijeta govori o vama pročitajte ovdje.